چرا باید در این دوره آموزشی شرکت کنید

اگر به فعالیت هر تیم یا کسب و کاری توجه کرده باشید  متوجه می شوید که بنیادی ترین منشا شکست ها و تجربیات تلخ آن به خصوص در کشور های کمتر توسعه یافته حاصل ضعف در تفکر و نگرش حاکم بر آن سیستم است. چون به قول انیشتین ما نمیتوانیم مشکلاتمان را با همان طرز تفکری حل کنیم که با آن مشکلات را به وجود آورده ایم. همچنین وقتی به زندگی افراد ارزشمند و ثروتمند نگاه می کنیم تمام دستاورد این افراد حاصل خوش فکریشان است . اما حقیقتا تغییر تفکر کاری سخت و همچون سایر فعالیت ها نیاز به یادگیری و تمرین دارد.

سجاد صفایی در دوره اسرار ذهن ثروتمند اساس فکر شما را کن فیکون می کند تا بتوانید تصمیم هایی بگیرید که جلوی هزینه ها ، شکست های مکرر و تحلیل های اشتباه را بگیرید و بتوانید به فردی ارزشمند و ثروتمند تبدیل شوید.

این دوره در قالب پادکست به همه ی افراد جامعه توصیه می شود به خصوص مدیران سازمان ها و والدین ، که اثر گذاری مستقیمی بر روی اجتماع دارند. 

ادامه دورۀ خود را با پر کردن این فرم به صورت رایگان دریافت کنید.

"*" indicates required fields

نام*