خواب آشفته

شرایط نیست که شما رو آزار میده شرایط یک آلام هست ، برای بیداری ، برای هوشیاری ، برای این ... ادامه مطلب

گسترش کار

در کسب کارتون گاهی به جایی میرسید که همه کار ها را نمیتوانید به تنهای انجام دهید باید کار را ... ادامه مطلب